فعال اجتماعی -پیروآقای هاشمی رفسنجانی -عضو فعال پایگاه خاتم الانبیا شهرستان بندردیلم -رئیس کتابخانه مسجدامیرالمومنین شهرستان دیلم